Radio Chicago

 WPNA 1490 AM

 

home  o rewii talentów uczestnicy sponsorzy galeria zdjęć contact    I     english

 

 

regulamin

zgłoszenia

formularze

materiały audio

materiały video

nagrodzeni 2008

jury 2008

jury 2009


 

Web templates for MS Expression Web

 

Regulamin

 

 1. W Rewii Talentów udział mogą wziąć wszystkie utalentowane osoby w wieku od 5 lat wzwyż.  Muszą wykazywać się umiejętnościami aktorskimi, muzycznymi, wokalnymi, tanecznymi, zręcznościowymi, sportowymi lub innymi.

 2. Każdy uczestnik konkursu musi przedstawić 3 minutowy program, który będzie oceniany przez specjalne „jury” w skład którego wejdą profesjonaliści i eksperci z w/w dziedzin.
 3. W wyniku przesłuchań konkursowych wyłonionych zostanie 25 Laureatów Rewii Talentów, którzy otrzymają specjalne nagrody i wyróżnienia.
 4. Przewidziana jest nagroda główna „Best of the Best” oraz 3 równorzędne nagrody dodatkowe na ogólną kwotę $600.00.
 5. Przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godz 11 rano i potrwają do godz. 4 po południu.  O dokładnej godzinie przesłuchań każdy uczestnik zostanie poinformowany osobiście. Wytypowani Laureaci wystąpią w specjalnym Koncercie Laureatów zaplanowanym tego samego dnia wieczorem.
 6. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa, pamiątkowe koszulki, gadżety i dokonają wpisu do Księgi Talentów Polonijnych.
 7. Rewia odbędzie się z udziałem przedstawicieli radia, telewizji, prasy, portali internetowych oraz agencji artystycznych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego publicznego wykorzystania dokonanych nagrań i  materiałów w celach informacyjnych lub  komercyjnych. Wyniki zostaną upublicznione w polonijnych mediach, laureaci wystąpią w programach radiowych i telewizyjnych.
 8. Organizatorzy zastrzegają prawo przerwania występu na decyzję „jury” lub w wypadku przeciągnięcia czasu prezentacji.
 9. Osoby grające na instrumentach muzycznych mają obowiązek stawić się na przesłuchania z własnym instrumentem ( nie dotyczy pianistów – organizatorzy zapewniają najwyższej jakości "baby grand" fortepian  ), inne akcesoria lub sprzęty potrzebne do występu każdy uczestnik przygotowuje we własnym zakresie. Tancerze muszą przygotować podkład muzyczny na dysku cd w formacie gotowym do odtwarzacza cd lub przesłać go wcześniej drogą e-mailową w formacie mp3.
 10. Soliści i piosenkarze, jeśli potrzeba, muszą wcześniej dostarczyć  muzyczne „playbacki” w formacie mp3 za pomocą e-maila.
 11. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom równe szanse w przesłuchaniach i gwarantują  niezależność ocen komisji konkursowej .  
 12. w przypadku uczestnictwa w konkursie dzieci reprezentujących szkoły polonijne lub warsztatowe, o zakwalifikowaniu si.ę do grona Laureatów zostabną one poinformowane listownie przez organizatorów.
 13. Uczestnika eleminacji obowiązuje minimalny koszt aplikacji: $10.00
 14. Udział w przesłuchaniach finałowych i koncercie laureatów jest bezpłatny.
 15. Dodatkowe osoby towarzyszące, członkowie rodzin, znajomi będą mogli nabyć zniżkowe bilety w cenia  $10.00 uprawniające do wzięcia udziału w przesłuchaniach oraz Koncercie Laureatów. Dzieci mają wstęp bezpłatny.

Polonijna Rewia Talentów jest imprezą niedochodową a symboliczne wpływy z rejestracji i biletów użyte są do pokrycia kosztów realizacji przedsięwzięcia.

 

 

sponsorzy główni: